กิจกรรม CSR เก็บขยะบริเวณชายหาดเกาะแตน

8 กันยายน 2023

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกรุงเทพสมุยจัดกิจกรรม CSR จิตอาสาพัฒนาสังคม

เก็บขยะบริเวณชายหาดเกาะแตน