กิจกรรม CSR เก็บขยะ ณ บริเวณจุดชมวิวลาดเกาะ

30 เมษายน 2024