เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกชนิดเรเดียล

10 กรกฎาคม 2024

 • กระดูกงอกบริเวณสันเท้า, พังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบ หรือรองช้ำ ( Plantar Fascitis)
  มีอาการปวดข้อไหล่แบบมีหรือไม่มีหินปูนเกาะ
 • เอ็นร้อยหวายอักเสบ
 • ปวดสะโพก Trochanteric bursitis / Proximal iliotibial band friction syndrome
 • ปวดบริเวณข้อมือ ข้อศอก Radial/ulnar humeral epicondylitis, golfer and tennis elbow
 • Patellar tip syndrome
 • Tibial edge syndrome
 • รอยโรคที่จุดเกาะของเอ็นกล้ามเนื้อ
 • รักษา Trigger points ของกล้ามเนื้อ รวมถึงโรคปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง (Myofascial pain syndrome)
 • รักษาเอ็นกล้ามเนื้ออักเสบ
 • ปวดคอ ปวดหลังเรื้อรัง