ที่สุดแห่งโรงพยาบาลที่คุณไว้วางใจ

โรงพยาบาลกรุงเทพสมุยเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองในระดับสากล ให้บริการด้านสุขภาพที่เป็นเลิศในเกาะสมุย ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2547 รับรองผู้ป่วยได้จำนวน 50 เตียง มีผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดีกว่า 72 ท่าน และให้การบริการทางการแพทย์ที่หลากหลาย โรงพยาบาลกรุงเทพสมุยมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นสมาชิกของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ซึ่งเป็นเครือข่ายโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิกและได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็น 1 ใน 5 ผู้ให้บริการทางการแพทย์ชั้นนำของโลก เราให้บริการทางการแพทย์ที่หลากหลายด้วยคุณภาพที่ดีเยี่ยม และภูมิใจที่เป็นหนึ่งเดียวในเกาะสมุยที่ให้บริการตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) เราดูแลลูกค้าอย่างเป็นกันเองดุจญาติมิตร มุ่งมั่นพัฒนาการบริการที่ประทับใจ และมีทีมแพทย์ที่เป็นมืออาชีพให้เป็นไปตามจรรยาบรรณธำรงไว้ คือ สร้างความเข้าใจด้วยความห่วงใย ใส่ใจดูแล เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ของเรา ที่สุดแห่งโรงพยาบาลที่คุณไว้วางใจ นอกจากนี้ลูกค้าของเรามากกว่า 60% เป็นชาวต่างชาติ คุณจึงมั่นใจได้ในบริการทางการแพทย์ระดับสากลของเรา เรายังให้บริการเรือการแพทย์ฉุกเฉิน Hydrolance (Boat Ambulance) ที่สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังเกาะใกล้เคียง ได้แก่ เกาะเต่า และเกาะพะงัน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

บริษัทของเรา

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS) เป็นผู้ดำเนินการโรงพยาบาลกรุงเทพและเครือข่ายสาขาการดูแลสุขภาพทั้งในและต่างประเทศ BDMS อยู่ในระดับแนวหน้าของการปฏิวัติการดูแลสุขภาพของไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2512 และตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่ากรุงเทพดุสิตเวชการในปี 2515 บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องจากโรงพยาบาลเดียวจนกลายเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ความสำเร็จของ BDMS มาจากเครือข่ายที่โดดเด่นของโรงพยาบาลหลักหกกลุ่ม ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบีเอ็นเอช โรงพยาบาลเปาโล โรงพยาบาลพญาไท และโรงพยาบาลรอยัล เพื่อสนับสนุนบริการทางการแพทย์ของกลุ่ม เครือข่ายของ BDMS ยังรวมถึง บริษัท เนชั่นแนล เฮลธ์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ศูนย์ตรวจเลือดชั้นนำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเอเชียแปซิฟิก บริษัท Bio Mollecular Laboratory Co., Ltd. และ MedicPharma Co., Ltd. ให้บริการห้องปฏิบัติการและเวชภัณฑ์

ปรัชญา:

B: Beyond Excellence  เหนือกว่ามาตราฐาน
(มุ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยมาตราฐานระดับสูง: ปฎิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตน ลงมือทำสิ่งจำเป็นเพื่อให้งานสำเร็จ ประเมินและติตตามผลการปฏิบัติงานของตนเอง)

D: Deep Empathy  มุ่งประสานความเข้าใจ
(รับฟังความกังวลใจของผู้อื่น: รับฟังและรับรู้อารมณ์ และสถานการณ์ที่ผู้อื่นเผชิญอยู่ เคารพผู้อื่น ไม่ตัดสินผู้อื่นตั้งแต่แรกพบ ตอบสนองผู้อื่นด้วยความสุภาพ เป็นมืออาชีพ)

M: Moral Commitment  จรรยาบรรณธำรงไว้
(เปิดเผยและซื่อสัตย์ในการทำงาน: ปฏิบัติตนสอดคล้องกับปรัชญาจรรยาบรรณ  BDMS  สามารถให้คำแนะนำเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติงาน)

S: Service with Thai Hospitality  คงเอกลักษณ์ไทยด้วยหัวใจบริการ
(หมั่นติดตามและมีการสื่อสารที่ชัดเจน: สื่อสารชัดเจนเพื่อการทำงานที่ตรงกัน สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยการสังเกต)

วิสัยทัศน์: ที่สุดแห่งโรงพยาบาลที่คุณไว้วางใจ

พันธกิจ: “เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการให้การบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพระดับทุติยภูมิ  เป็นที่ยอมรับ โดยทีมผู้ให้บริการดูแลสุขภาพที่เชี่ยวชาญ มีประสิทธิภาพและจริยธรรม ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย รวมทั้งรักษามาตรฐานด้วยการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้รับบริการ”

นโยบายความปลอดภัย: ส่งต่อ ความปลอดภัย ความห่วงใยถึงผู้มารับบริการทุกคน อย่างมีคุณภาพ

บริการทางการแพทย์ระหว่างประเทศ

มีทีมผู้ประสานงานต่างประเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยต่างประเทศให้ได้รับการสื่อสารที่แม่นยำระหว่างผู้ป่วยกับทีมแพทย์ของโรงพยาบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่สนับสนุนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ผู้ประสานงานเหล่านี้ยังช่วยเหลือผู้ป่วยในการติดต่อกับบริษัทประกันภัยเมื่อกรมธรรม์ถูกต้องและเงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทประกันภัย

บริการทางการแพทย์ระหว่างประเทศให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง