ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความเติบโตกับโรงพยาบาลกรุงเทพสมุย

สำหรับแพทย์

สำหรับบุคคลทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับ

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารได้ที่

แผนกทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย
57 หมู่ 3 ถนนทวีราษฎร์ภักดี ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320

โทร 077429500 ต่อ 1502 อีเมลล์ bshhr@bsh.co.th