การแพทย์ทางเลือก คือ แนวทางการรักษาอีกรูปแบบหนึ่งที่มีการเอาพื้นฐานการใช้ชีวิต สภาพจิตใจ ความคิด ปัจจัยสังคมภายนอกมาผสมผสานรวมกันเพื่อให้ผู้ป่วยมีอาการโดยรวมดีขึ้น การแพทย์ทางเลือกมีวิธีการตรวจรักษาวินิจฉัยและการบำบัดรักษาที่มีหลากหลายวิธีการ โดยผสมผสานระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันกับแพทย์ทางเลือกที่หลากหลาย

คลินิกแพทย์แผนจีน

ฝังเข็มรักษาโรคโดยแพทย์แผนจีน

ประโยชน์การฝังเข็ม

 1. ปวดศรีษะไมเกรน
 2. อัมพาตใบหน้าจากเส้นประสาทอักเสบ
 3. อาการปวดประสาทจากงูสวัด
 4. อาการชาหรือชาจนปวดจากเส้นประสาทเสื่อม
 5. อาการชาหรือปวดจากรากเส้นประสาทถูกกดทับ
 6. อัมพฤต อัมพาต จากเส้นโลหิตในสมองตีบและแตก
 7. อาการกลืนอาหารไม่ได้ หรือ พูดไม่ชัดจากโรคสมอง
 8. อาการปัสสาวะไม่ได้
 9. ไขสันหลังได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุ
 10. อาการวิงเวียนศรีษะ
 11. อาการปวดประสาทใบหน้า
 12. ผู้ป่วยสมองทำงานผิดปกติ
 13. อาการปวดบริเวณท้ายทอย
 14. อาการปวดกล้ามเนื้อเส้นเอ็น
 15. อาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง
 16. อาการปวดข้อกราม
 17. อาการท้องอืด คลื่นไส้ อาเจียน
 18. อาการคลื่นไส้อาเจียน
 19. อาการปวดประจำเดือน
 20. อาการประจำเดือนมามากหรือน้อยเกินไป
 21. อาการวัยทอง
 22. ผู้ป่วยที่เจ็บป่วยในระหว่างตั้งครรภ์
 23. อาการแพ้ท้อง