ให้การรักษาโดยใช้วิธีการผ่าตัดแบบแผลเล็ก ด้วยกล้อง Microscope ทำการผ่าตัดตัดต่อนิ้ว มือ แขน ตัดต่อเส้นเอ็นประสาท ที่เกิดจากอุบัติเหตุ การผ่าตัดรักษาความพิการทางมือ การผ่าตัดย้ายเส้นเอ็น การรักษาและผ่าตัดเอ็นที่มือฉีกขาด การผ่าตัดส่องกล้องข้อมือและข้อศอก การรักษาโรคนิ้วล็อค การรักษาพังผืดกดทับเส้นประสาท

 การรักษากระดูกหักบริเวณมือ และข้อมือ