ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู้รับบริการทุกเพศทุกเชื้อชาติที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป บริการตรวจสุขภาพเฉพาะบุคคล โดยคำนึงถึงช่วงอายุ เพศ และความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของผู้มารับบริการ แพทย์จะวินิจฉัยโรค โดยการตรวจร่างกายโดยละเอียด และให้การตรวจพิเศษอื่นๆ เช่น เอกซเรย์ปอด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ วัดความดัน วัดชีพจร ดัชนีมวลกาย การตรวจเลือดและปัสสาวะ เพื่อดูค่าความผิดปกติของเม็ดเลือด คอเลสเตอรอล ระดับไทรอยด์ฮอร์โมน และอื่นๆ ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจตรวจสุขภาพที่คุณเลือก โดยทั่วไป การตรวจสุขภาพจะช่วยให้แพทย์วินิจฉัยและตรวจพบโรคต่างๆ ก่อนโรคนั้นๆ จะทวีความรุนแรง

 1. บริการตรวจสุขภาพรายบุคคลตาม โปรแกรมและแพคเกจการตรวจสุขภาพ
 2. การตรวจสุขภาพพนักงานบริษัทคู่สัญญา /การตรวจสุขภาพประจำปีพนักงานบริษัท
 3. การตรวจสุขภาพเพื่อทำใบขับขี่ไทย
 4. การตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน
 5. การตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ
 6. การตรวจสุขภาพเพื่อทำ Work Permit สำหรับชาวต่างชาติ
 7. บริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคต่างๆ

การตรวจด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย

 • การตรวจเต้านมด้วยระบบดิจิตอล
 • การตรวจวัดความหนาแน่นกระดูก
 • การตรวจเอกซเรย์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
 • เครื่องตรวจอัลตราซาวด์
 • เครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย EST (Exercise Stress Test)
 • การตรวจคลื่นเสียงหัวใจ (Echocardiography)
 • การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap Smears) ด้วยวิธีที่แม่นยำโดยการวิเคราะห์ตัวอย่างชิ้นเนื้อ (Thin Prep)
 • เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24-48 ชั่วโมง (Holter monitoring)
 • ตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมตรีย์ (Spirometry)
 • การตรวจสมรรถภาพการได้ยินทางอาชีวเวชศาสตร์ (Audiogram)