ตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป บริการตรวจรักษาอายุรกรรมทั่วไป โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) โรคระบบทางเดินอาหารและตับ หู คอ จมูก โรคติดเชื้อ โรคเลือด ซึ่งอายุรแพทย์จะเป็นผู้สามารถตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยที่มาด้วยอาการต่างๆได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีปัญหาหลายอย่างในคนเดียวกันหรือผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ทั้งการรักษาโรค การดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการหนักอยู่ในภาวะวิกฤตหรือมีความเสี่ยงจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด โรงพยาบาลมีบริการหอผู้ป่วยวิกฤตที่ได้มาตรฐานทันสมัย มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่ทันสมัยครบครัน

โรคภูมิเเพ้

อาการที่กำลังบ่งบอกว่าภูมิคุ้มกันของร่างกายกำลังมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ ได้แก่ ไอ จาม คัดจมูก น้ำมูกไหล น้ำตาไหล คันตามร่างกาย หอบหืด แน่นหน้าอก แพ้แมลงต่อย หรือแม้กระทั่งแพ้อาหาร ซึ่งหากสงสัยว่าคุณอาจเป็นโรคภูมิแพ้ ควรเข้ารับการตรวจวินิจฉัยเพราะโรคภูมิแพ้บางชนิดมีอาการที่เฉียบพลันและรุนแรงได้ การทราบสาเหตุที่แท้จริงเพื่อการรักษาและหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้จึงเป็นเรื่องจำที่เป็น

โรคติดเชื้อ

โรคติดเชื้อเกิดได้กับคนทุกเพศ ทุกวัย และทุกอวัยวะในร่างกาย ซึ่งถือว่าเป็นโรคหรือภาวะความเจ็บป่วยที่เกิดจากการที่มีเชื้อโรค เช่น เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อรา เชื้อโปรโตซัว ผ่านเข้าสู่ร่างกายตามช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางผิวหนัง ทางการหายใจ ทางเดินอาหาร ทางเดินปัสสาวะ ทางเพศสัมพันธ์ หรือแม้กระทั่งทางสายรก

ภาวะการนอนหลับผิดปกติ

ภาวะผิดปกติของการนอนหลับ เช่น การนอนกรน ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ นอนไม่หลับ และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับอื่นๆ ส่งผลเสียทั้งต่อสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นระดับของฮอร์โมน น้ำหนัก สมาธิ หรือความจำ การตรวจหาสาเหตุของภาวะผิดปกติและรักษาอาการอย่างตรงจุดจึงจำเป็นต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โรคความดันโลหิตสูง

ถือเป็นหนึ่งในโรคเรื้อรังที่พบได้บ่อย ซึ่งถ้าปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษา อาจสร้างความเสียหายให้กับหลอดเลือดได้ เช่น ทำให้หลอดเลือดแข็ง หลอดเลือดโป่งพอง และยังนำไปสู่โรคแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายอีกหลายโรค เช่น หัวใจวาย หลอดเลือดหัวใจตีบ โรคไตวายเรื้อรัง อัมพาต และอัมพฤกษ์

โรคไต

ไต มีหน้าที่กรองของเสียออกจากกระแสเลือด การทรุดโทรมของไตจึงเกิดขึ้นได้ง่าย โรคไตจัดเป็นภัยเงียบที่ไม่แสดงอาการในระยะแรก ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักตรวจพบโรคเมื่อประสิทธิภาพการทำงานของไตลดลงไปกว่าร้อยละ 70 แล้ว โรคไตที่พบบ่อย ได้แก่ โรคไตเรื้อรัง โรคนิ่วในไต และโรคไตอักเสบจากการติดเชื้อ

โรคข้อเเละรูมาติซั่ม

สาเหตุของโรคอาจเกิดจากอายุ อุบัติเหตุ การใช้งานซ้ำๆ การติดเชื้อ ภาวะภูมิคุ้มกันทำลายตัวเอง และอื่นๆ โรคข้ออักเสบมีด้วยกันมากกว่า 100 ชนิด เช่น โรคกระดูกพรุน ข้อเสื่อม ข้ออักเสบรูมาตอยด์ ข้ออักเสบจากโรคสะเก็ดเงิน และโรคเกาต์ การวินิจฉัยโรคอย่างแม่นยำจึงจำเป็นสำหรับการวางแผนการรักษาที่ถูกต้องต่อไป

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางโรคจัดเป็นภาวะความเจ็บป่วยที่รุนแรง เช่น โรคซิฟิลิส โรคหนองใน โรคหนองในเทียม และโรคภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเชื้อเอดส์

โรคในผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุสามารถมีสุขภาพที่ดีและกระฉับกระเฉงได้ อย่างไรก็ตามก็ยังอาจมีปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นโรคข้อเสื่อม โรคเกี่ยวกับหลอดเลือด ภาวะสมองเสื่อม ภาวะซึมเศร้า หรือโรคระบบทางเดินปัสสาวะ ผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจ จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้เชี่ยวชาญพิเศษเพื่อดูแลด้านยา กายภาพบำบัด อารมณ์และจิตใจ

กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs ประกอบด้วย โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคอ้วน ลงพุง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคถุงลมโป่งพอง และโรคมะเร็ง