แผนกสูตินรีเวช 

ให้การบริการตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยรักษา และการผ่าตัดโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ด้วยห้องตรวจที่ทันสมัยและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยในการวินิจฉัยโรค
 ด้านสูติกรรม มีการให้บริการตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนมีบุตร การดูแลครรภ์ทั้งครรภ์ปกติและครรภ์ที่มีความเสี่ยง (Risk Pregnancy) ห้องคลอด และห้องผ่าตัดที่ทันสมัยและสะดวกสบาย พร้อมอุปกรณ์และสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อความรู้สึกผ่อนคลาย มีทีมงานที่พร้อมดูแลคลอด 24 ชั่วโมง
 ด้านนรีเวช มีการให้บริการตรวจรักษาโรคทางนรีเวช เช่น การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่ทันสมัย การรักษาโรคทางนรีเวช ทั้งโดยการใช้ยา หรือการผ่าตัด  รวมถึงการผ่าตัดโดยการส่องกล้อง พร้อมให้คำปรึกษาเรื่องการวางแผนครอบครัว คุมกำเนิด ฮอร์โมน และให้บริการดูแลรักษาสตรีวัยหมดระดู

การบริการ / การวินิจฉัย / การรักษา

 • ให้การดูแล และให้คำปรึกษาแก่สตรีที่ต้องการเตรียมตัวก่อนแต่งงาน ก่อนตั้งครรภ์ และรับฝากครรภ์
 • ตรวจพัฒนาการของทารกในครรภ์ในระยะต่างๆ ด้วยเครื่องอัลตร้าซาวนด์ (ULTRA SOUND)
 • ดูแลการคลอดด้วยวิธีต่างๆ เช่น
  การคลอดด้วยวิธีธรรมชาติ
  การคลอดแบบไม่เจ็บ ด้วยวิธีฉีดยาชาเข้าช่องกระดูกสันหลัง (บล็อกหลัง)
  การคลอดด้วยวิธีการผ่าตัดทางหน้าท้อง
  หลังคลอดมารดาจะได้รับการดูแลที่หอผักผู้ป่วยใน และทารกจะได้รับการดูแลที่ห้องทารก (Nursery) พร้อมกุมารแพทย์เฉพาะทางดูแลทารกแรกเกิด
 • การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน และการตรวจสุขภาพเตรียมพร้อมก่อนมีบุตร บริการการตรวจความสมบูรณ์ของร่างกาย ค้นหาโรคแทรกซ้อนหรือโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม รวมทั้งหาความเสี่ยงที่จะเป็นพาหะนำโรคไปสู่คู่สมรส และบุตร
 • การตรวจประจำปีเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและการตรวจภายในมีความสำคัญต่อสตรี เพื่อหาความผิดปกติที่ปากมดลูก ซึ่งอาจมีความโน้มเอียงจะเกิดมะเร็งปากมดลูกได้ในอนาคต

วัคซีนป้องกันโรค

 • วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
 • วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี
  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสตรีวัยทอง โดยการให้ความรู้ความเข้าใจให้คำแนะนำตลอดจนการรักษาในกรณีที่เป็นความผิดปกติ
  • ให้คำแนะนำด้านการวางแผนครอบครัวแก่คู่สมรสที่มีความประสงค์ในการคุมกำเนิดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
  • ให้คำปรึกษาแก่คู่สมรสที่มีปัญหาการมีบุตรยาก
  • การรักษาทางนรีเวชกรรม และการผ่าตัดทางนรีเวช