ดวงตา คือ อวัยวะหลักที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ช่วยให้เรามองเห็นและดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ ดังนั้นเมื่อเกิดความผิดปกติย่อมส่งผลกระทบต่อทั้งร่างกายและจิตใจ เราจึงพร้อมให้บริการดูแลรักษาและให้คำปรึกษาโรคทางตาเช่น ต้อกระจก ต้อหิน และโรคตาทุกชนิด วัดสายตาประกอบแว่น โดยแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์ ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย เพื่อแก้ปัญหาความผิดปกติและโรคต่างๆ ในแบบระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างตรงจุด เพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและดียิ่งกว่าเดิม

บริการของคลินิกจักษุ

  • การรักษาโรคกระจกตาและปัญหาสายตา
  • การรักษาโรคต้อหิน
  • การรักษาโรคจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
  • การรักษาโรคตาในเด็กและภาวะตาเหล่
  • การรักษาโรคของเปลือกตา เช่นหนังตาตก
  • การรักษาโรคท่อน้ำตาตัน