ให้บริการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติด้านระบบกระดูก ข้อ เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อด้วยทีมแพทย์ และบุคลากรที่มีความชำนาญ ตลอดจนเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย ครอบคลุมการรักษาอาการทางกระดูกและข้อ โดยศัลยแพทย์ที่มีความชำนาญและมากประสบการณ์

รักษาโรคกระดูกและข้อ

 • โรคกระดูกพรุน
 • โรคข้อเสื่อม
 • โรคข้ออักเสบ/โรคข้อติดเชื้อ
 • โรคทางกระดูกและข้อทั่วไปสำหรับผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่
 • อาการมือชา นิ้วล็อก
 • อาการปวดคอ/สะบัก/หลัง/เอว 

บริการการรักษาแบบไม่ผ่าตัด

 • การใส่เฝือก
 • การกายภาพบำบัดและฟื้นฟูร่างกายโดยศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ
 • การให้บริการทำอวัยวะเทียมหรืออุปกรณ์เสริมที่ช่วยลดความผิดปกติต่าง ๆ ของร่างกายโดยศูนย์กายอุปกรณ์เสริมและเทียม SOL
 • การรับประทานยา
 • การบรรเทาอาการปวดหลัง โดยฉีดน้ำไขข้อเทียม
 • ให้การรักษาโรคกระดูกหักเนื่องจากอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา
  •  Sport Injury Treatment & Care
  •  Sport Recovery

บริการการรักษาแบบผ่าตัด

 • การผ่าตัดแบบแผลเล็กและเจ็บน้อย (Minimally Invasive Surgery)
 • การผ่านตัดด้วยการส่องกล้อง (Arthroscopic Surgery)
 • การผ่าตัดส่องกล้องข้อเข่า
 • การผ่าตัดส่องกล้องข้อสะโพก
 • การผ่าตัดส่องกล้องเพื่อรักษาความผิดปกติของข้อไหล่ ข้อศอก ข้อเข่าและข้อเท้า
 • การผ่าตัดข้อมือ
 • การผ่าตัดเชื่อมข้อเท้า
 • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า
 • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก
 • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อไหล่
 • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อศอกเทียม
 • การผ่าตัดเส้นเอ็นอักเสบ