การตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาแบบองค์รวมตั้งแต่คุณแม่เริ่มตั้งครรภ์จนกระทั่งเจ้าตัวน้อยลืมตาออกมาดูโลก ตลอดจนพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเจ้าตัวเล็กในแต่ละช่วงอายุ จำเป็นที่จะต้องได้รับการใส่ใจดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดูแลทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อตอบโจทย์การรักษาที่มีคุณภาพ เติมเต็มให้ทุกครอบครัวมีแต่รอยยิ้มแห่งความสุข ลูกน้อยมีพัฒนาการที่ดีต่อเนื่อง เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์

การตรวจรักษาทั่วไปและเฉพาะด้าน บริการตรวจ ประเมิน วิเคราะห์ รักษา เพื่อป้องกันโรค ฟื้นฟูสุขภาพ และให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด โดยทีมแพทย์และบุคลากร ประกอบด้วยกุมารแพทย์ทั่วไป กุมารแพทย์เฉพาะสาขาหลากหลายสาขา เช่น กุมารเวชด้านภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน กุมารเวชระบบทางเดินอาหาร ระบบหายใจ โรคหัวใจ จิตเวช ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ต่อมไร้ท่อ ทางเดินปัสสาวะ 

โรคเลือด และทันตกรรมเด็ก โปรแกรมฉีดวัคซีนตามวัย

 • วัคซีนเด็ก แรกเกิด – 4 ขวบ
 • วัคซีนเด็ก อายุ 1 – 2 ปี 6 เดือน
 • วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ฮิบ
 • วัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ บี
 • วัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม
 • วัคซีนเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
 • วัคซีนเอชพีวี ป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์
 • วัคซีนเอชพีวี ป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์
 • วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
 • วัคซีนโรต้า
 • วัคซีนอีสุกอีใส