ให้การดูแลรักษาอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาทุกชนิด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การกีฬา สามารถให้คำแนะนำเพื่อเพิ่มศักยภาพในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในบุคคลทั่วไปและนักกีฬาระดับชาติ

ดูแลด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางและทีมผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์กีฬาหลากหลายสาขา ครอบคลุมการให้บริการตั้งแต่ 

การทดสอบประเมินสมรรถภาพร่างกาย การวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ การตรวจวิจินิจฉัย รักษาฟื้นฟูอาการบาดเจ็บ 

การทำกายภาพบำบัด การป้องกันการบาดเจ็บที่ทันสมัย และที่สำคัญยังมีโปรแกรมฟื้นฟูและเสริมสมรรถภาพที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับนักกีฬาโดยเฉพาะ สามารถให้คำปรึกษาและแนะนำทางด้านการออกกำลังกาย ภาวะโภชนาการ และจิตวิทยา เพื่อให้สามารถเล่นกีฬาและออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป นักกีฬาสมัครเล่น 

นักกีฬาอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้ที่มีโรคประจำตัว อาทิ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และผู้ที่มีน้ำหนักเกิน เป็นต้น