ให้การบริการตรวจวินิจฉัย รักษา และให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยทุกเพศ ทุกวัย ที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ รักษาระบบไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ ท่อปัสสาวะ นอกจากนี้ เรายังให้บริการตรวจรักษาผู้มีปัญหาทางด้านสมรรถภาพทางเพศในเพศชาย โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านระบบทางเดินปัสสาวะ พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย

การรักษาระบบทางเดินปัสสาวะ

 • การผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะทางกล้อง (Minimal invasive surgery)
  • การผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมาก ผ่านทางกล้อง (Laparoscopic radical prostatectomy)
  • การผ่าตัดต่อท่อไตผ่านทางกล้อง
  • การผ่าตัดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (Laparoscopic radical cystoprostatectomy with ileal conduit)
  • การผ่าตัดไตผ่านทางกล้อง (Laparoscopic nephrectomy)
  • การผ่าตัดเส้นเลือดขอดที่ลูกอัณฑะผ่านทางกล้อง
 • การผ่าตัดผ่านทางท่อปัสสาวะโดยการส่องกล้อง
  • การผ่าตัดต่อมลูกหมากโต (Transurethral resection of prostate)
  • การผ่าตัดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (Transurethral resection of bladder tumor)
  • การส่องกล้องขับนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ
  • การส่องกล้องเพื่อรักษานิ่วในท่อไต
  • การผ่าตัดขยายท่อปัสสาวะตีบผ่านทางกล้อง
 • การผ่าตัดนิ่วในไตผ่านทางกล้องชนิดแผลเล็ก (Mini-percutaneous nephrolithotomy )
 • การผ่าตัดแก้ไขอวัยวะเพศชาย
 • การผ่าตัดทำหมันเพศชาย และการผ่าตัดต่อท่อนำอสุจิ
 • การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย
 • การสลายนิ่วโดยเครื่อง shock wave (ESWL)
 • การรักษาโรคอวัยวะเพศไม่แข็งตัวโดยใช้คลื่น shock wave