กิจกรรม CSR ปลูกป่าชายเลน ณ อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ เกาะพะงัน


คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย และ โรงพยาบาลพะงันอินเตอร์เนชั่นแนล

จัดกิจกรรม CSR จิตอาสาพัฒนาสังคม ปลูกป่าชายเลน ณ อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ เกาะพะงัน

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566