กิจกรรม CSR เก็บขยะบริเวณชายหาดเกาะแตน


คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกรุงเทพสมุยจัดกิจกรรม CSR จิตอาสาพัฒนาสังคม

เก็บขยะบริเวณชายหาดเกาะแตน