บริการนี้ไม่สามารถให้บริการในกรณีเจ็บป่วย ฉุกเฉิน และไม่สามารถให้บริการกับผู้ป่วยใหม่ ที่ไม่เคยลงทะเบียนกับโรงพยาบาลมาก่อน

สอบถามรายละเอียด

077429500

นัดหมายเข้ารับบริการ

คุณจะได้อะไรบ้าง? หากไม่ต้องพบแพทย์ที่โรงพยาบาล

  • สะดวก
  • ลดความเสี่ยง
  • ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

คำแนะนำก่อนการตรวจสุขภาพ:

1. กรุณางดอาหารและเครื่องดื่ม อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง ก่อนการตรวจ

2. สวมเสื้อที่สะดวกต่อการ เจาะเลือดที่ข้อพับแขน

3. ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรอดนอนก่อนการตรวจสุขภาพ

4. หากสงสัยว่าตั้งครรภ์ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบล่วงหน้าก่อนตรวจ

5. สำหรับสุภาพสตรีไม่ควรอยู่ในช่วงก่อนและหลัง มีประจำเดือน 7 วัน

ขั้นตอนการรับบริการ Mobile Check Up

นัดหมายเวลา
รับบริการ

คุยกับแพทย์ผ่านทางโทรศัพท์
หรือวิดีโอคอล

เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ภายใน 24 ชม.