บริการนี้ไม่สามารถให้บริการในกรณีเจ็บป่วย ฉุกเฉิน และไม่สามารถให้บริการกับผู้ป่วยใหม่ ที่ไม่เคยลงทะเบียนกับโรงพยาบาลมาก่อน

สอบถามรายละเอียด

077429500

นัดหมายเข้ารับบริการ

คุณจะได้อะไรบ้าง? หากไม่ต้องพบแพทย์ที่โรงพยาบาล

  • สะดวก
  • ลดความเสี่ยง
  • ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนการรับบริการ Wound Care at Home

นัดหมายเวลา
รับบริการ

คุยกับแพทย์ผ่านทางโทรศัพท์
หรือวิดีโอคอล

เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ภายใน 24 ชม.