วัคซีีนป้องกันเชื้อไวรัส HPV (Gardasil)

วัคซีน 9 สายพันธุ์ ครอบคลุมในทุกเพศชาย หญิง (9-45 ปี)

ชนิด 4 สายพันธุ์

  • HPV 4 Valent Vaccine (Gardasil) ชนิด 4 สายพันธุ์ 2 เข็ม สำหรับเด็กอายุ 9 – 14 ปี ราคา 8,400 บาท
  • HPV 4 Valent Vaccine (Gardasil) ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม สำหรับเด็กอายุ 15 ปีขึ้นไป ราคา 12,500 บาท

ชนิด 9 สายพันธุ์

  • HPV 9 Valent Vaccine (Gardasil  9) ชนิด 9 สายพันธุ์ 2 เข็ม สำหรับเด็กอายุ 9 – 14 ปี ราคา 17,500 บาท
  • HPV 9 Valent Vaccine (Gardasil  9) ชนิด 9 สายพันธุ์ 3 เข็ม สำหรับเด็กอายุ 15 ปีขึ้นไป ราคา 25,500 บาท

*กรุณาระบุราคาแพ็กเกจที่ท่านต้องการจองทุกครั้งในการสั่งซื้อ*

8,400฿
จองแพ็กเกจ