แพ็กเกจวัคซีนผู้สูงวัย

โปรโมชั่นแพ็กเกจวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

สุดคุ้มกับแพ็กเกจโปรแกรมฉีดวัคซีนผู้สูงวัยในราคาพิเศษที่โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย แม้ว่าจะเข้าสู่โหมดสูงวัย

แต่สุขภาพก็สามารถแข็งแรงตามวัยได้หากใส่ใจดูแลสุขภาพอยู่เสมอ

โปรแกรม 1

💉วัคซีน Young Adult ราคา 2,500 บาท

(Flu+Tdap+MMR) ป้องกันไข้หวัดใหญ่ + ป้องกีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก + ป้องกันหัด คางทูม

โปรแกรม2

💉วัคซีนป้องกันงูสวัด ราคา 5,999 บาท

(SKYZoster) ป้องกันงูสวัด

โปรแกรม 3

💉วัคซีนผู้สูงวัย 2023 ราคา 7,500 บาท

(Flu+SKYZoster+Tdap) ป้องกันไข้หวัดใหญ่ +ป้องกันงูสวัด + ป้องกีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก

โปรแกรม 4

💉วัคซีนผู้สูงวัย 2023 ราคา 9,500 บาท

(Flu+PCV13+SKYZoster) ป้องกันไข้หวัดใหญ่ + ป้องกันปอดอักเสบ + ป้องกันงูสวัด

โปรแกรม 5

💉วัคซีนผู้สูงวัย 2023 ราคา 10,999 บาท

(Flu+PCV13+SKYZoster+Tdap) ป้องกันไข้หวัดใหญ่ + ป้องกันปอดอักเสบ + ป้องกันงูสวัด
+ ป้องกีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก

*กรุณาระบุราคาแพ็กเกจที่ท่านต้องการจองทุกครั้งในการสั่งซื้อ*

2,500฿
จองแพ็กเกจ