โปรแกรมตรวจสุขภาพ Luxury Health Care Check up

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

  • Luxury Health Care Check up Male  ราคา 47,900 บาท
  • Luxury Health Care Check up Female  ราคา  52,900 บาท

*กรุณาระบุราคาแพ็กเกจที่ท่านต้องการจองทุกครั้งในการสั่งซื้อ*

47,900฿
จองแพ็กเกจ