โปรแกรมตรวจสุขภาพ Premium Health Check up Program

Healthy Male/Female ราคา 3,900 บาท

Longivity Male  ราคา 10,900 บาท

Longivity Female ราคา 15,900 บาท

Ultimate Male ราคา 22,900 บาท

Ultimate Female ราคา 27,900 บาท

Heart Check up Male/Female 9,100 บาท

รับเพิ่มทันที

คูปองเครื่องดื่ม Coffee World Get Coffee World Coupon มูลค่า 200 บาท

*เฉพาะชุดUltimate รับคูปองเครื่องดื่ม 200 บาท / Ultimate Package get drink coupon 200 THB*

*กรุณาระบุราคาแพ็กเกจที่ท่านต้องการจองทุกครั้งในการสั่งซื้อ*

3,900฿
จองแพ็กเกจ