โปรแกรมเจาะเลือดฝากครรภ์ครั้งแรก

Lap ANC Advance Package

ฝากครรภ์อุ่นใจ ดูแล ลูกน้อย ตั้งแต่เริ่มต้น

  • ANC Basic First Trimester Package ราคา 9,900 บาท
  • ANC Basic Second Trimester Package ราคา 9,900 บาท
  • ANC Advanced Package ราคา 28,500 บาท

กรุณาระบุราคาแพ็กเกจที่ท่านต้องการจองทุกครั้งในการสั่งซื้อ

9,900฿
จองแพ็กเกจ