ห้องผ่าตัด รพ.กรุงเทพสมุย ให้บริการผ่าตัดและระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย ตามมาตรฐานทั้งในระยะก่อนผ่าตัด, ขณะผ่าตัดและหลังผ่าตัด ปราศจากภาวะแทรกซ้อนครอบคลุมกระบวนการผ่าตัด  การให้ยาระงับความรู้สึกและการพยาบาลพักฟื้นแก่ผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุ ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ตามแนวทางปฏิบัติที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย ประกอบด้วยทีมแพทย์ผ่าตัดเฉพาะทางสาขาต่างๆ แพทย์ช่วยผ่าตัด แพทย์วิสัญญี พยาบาลวิสัญญี และพยาบาลวิชาชีพประจำห้องผ่าตัดบริการเยี่ยมและประเมินผู้ป่วยก่อนและหลังการเข้ารับบริการผ่าตัดโดยวิสัญญีแพทย์และวิสัญญีพยาบาลให้บริการผ่าตัดครอบคลุม  ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ศัลยกรรมระบบประสาท ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ ศัลยกรรมพลาสติก ศัลยกรรมโสต ศอ นาสิก สูตินรีเวชกรรม และการส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้

บริการการรักษาแบบผ่าตัด

 • การผ่าตัดแบบแผลเล็กและเจ็บน้อย (minimally invasive surgery)
 • การผ่านตัดด้วยการส่องกล้อง (Arthroscopic Surgery)
 • การผ่าตัดส่องกล้องข้อเข่า
 • การผ่าตัดส่องกล้องข้อสะโพก
 • การผ่าตัดส่องกล้องเพื่อรักษาความผิดปกติของข้อไหล่ ข้อศอก ข้อเข่าและข้อเท้า
 • การผ่าตัดข้อมือ
 • การผ่าตัดเชื่อมข้อเท้า
 • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า
 • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก
 • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อไหล่
 • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อศอกเทียม
 • การผ่าตัดเส้นเอ็นอักเสบ