คลินิกหัวใจ
คลินิกหัวใจ

การวินิจฉัยอาการโรคหัวใจและหลอดเลือด การทดสอบสมรรถภาพหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ให้บริการดูแลรักษาผู้ประสบอุบัติเหตุด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ครบครัน ทันสมัย พร้อมด้วยทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง

แผนกโรคผิวหนังและความงาม
แผนกโรคผิวหนังและความงาม

รักษาโรคผิวหนังและแก้ไขทุกปัญหาความงามของผิวพรรณ ตั้งแต่ใบหน้าและตลอดเรือนร่าง

คลินิกศัลยกรรมประสาทและสมอง
คลินิกศัลยกรรมประสาทและสมอง

ให้บริการตรวจรักษาอาการและความผิดปกติทางระบบประสาท โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทและหลอดเลือดสมอง

แผนกการถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก (MRI)
แผนกการถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก (MRI)

การถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก (MRI) เป็นเทคนิคการถ่ายภาพทางการแพทย์ที่ใช้ในรังสีวิทยา