เป็นโรคหรือภาวะความเจ็บป่วยที่เกิดจากการที่มีเชื้อโรค เช่น เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อรา เชื้อโปรโตซัว ผ่านเข้าสู่ร่างกายตามช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางผิวหนัง ทางการหายใจ ทางเดินอาหาร ทางเดินปัสสาวะ ทางเพศสัมพันธ์ หรือแม้กระทั่งทางสายรก โรคติดเชื้อจึงเกิดได้กับคนทุกเพศ ทุกวัย และทุกอวัยวะในร่างกาย

บริการตรวจและรักษาผู้ป่วยผู้ใหญ่เกี่ยวกับ

  • โรคติดเชื้อทั่วไปเช่น ไข้หวัดใหญ่  ไข้เลือดออก  มาลาเรีย  ไข้ไม่ทราบสาเหตุ
  • โรคติดเชื้อในระบบต่างๆ
  • โรคติดเชื้อในผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำ
  • โรคติดเชื้อ เอช ไอ วี
  • เสริมสร้างภูมิต้านทานด้วยการให้วัคซีน
  • การป้องกันโรคติดต่อ และให้คำแนะนำหลังสัมผัสโรคติดต่อ
  • แนะนำการป้องกันโรคติดเชื้อและการให้วัคซีนสำหรับผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศ หรือเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ (Traveler health)