ให้บริการทางการแพทย์แบบครบวงจรสำหรับคนไข้จากต่างประเทศ รวมถึงชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย  Referral Centre มีหน้าที่ช่วยเหลือคนไข้ให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการดูแลแบบองค์รวม สนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับทุกข้อสงสัยในด้านการรักษา คุณสามารถไว้วางใจในการดูแลที่ครอบคลุมทุกมิติของปัญหาด้านสุขภาพ  จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล และทีมงานของโรงพยาบาลดูแลคุณอย่างดีที่สุด เริ่มตั้งแต่กระบวนการก่อนการรักษา ระหว่างการรักษา รวมถึงติดตามผลหลังการรักษาอย่างใกล้ชิด เจ้าหน้าที่ของเราทุกคนพร้อมทุ่มเทในทุกการบริการ ดูแลทุกความต้องการ ช่วยแนะนำทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ให้คำปรึกษาเพื่อการรักษาที่ถูกต้องและดีที่สุดสำหรับคุณ รวมไปถึงการจัดตารางการนัดหมาย จัดหาที่พักอาศัยและการเดินทาง ให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการรักษาและสรุปประมาณการค่าใช้จ่ายของการรักษา เราพร้อมดูแลทุกความต้องการของคุณ

นอกเหนือจากนั้น Referral Centre ยังมีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับโรงพยาบาลรัฐบาล เพื่อรองรับการรักษาโรคที่มีความซับซ้อน ซึ่งอาจจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากโครงงานวิจัยทางภาครัฐ การเชื่อมต่อนี้ช่วยให้เราสามารถเพิ่มพูนคุณภาพของการให้บริการทางด้านการแพทย์โดยการพัฒนากลยุทธ์แบบบูรณาการสำหรับการให้การดูแลที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม และเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยรวมของระบบสาธารณสุขทั่วประเทศ

เป้าหมายของเราคือการเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence) ในการให้บริการด้านการส่งต่อ (Referral) การส่งมอบการดูแลสุขภาพที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ โดยยึดมั่นในการปฎิบัติตามหลักมาตรฐานสากล พร้อมทั้งก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำในด้านการจัดการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในภูมิภาค เพื่อช่วยฟื้นฟูชีวิตให้คนไข้ได้กลับมามีความสุขกับครอบครัวอันเป็นที่รักได้อีกครั้ง